Services Chic Carrent

Services :

รถเช่าระยะยาว

รถเช่าระยะยาว

ช่วยลูกค้าประหยัดภาษี หักค่าใช้จ่ายได้สูงสุดเดือนละ 36,000 บาท / ปีละ 432,000 บาท ลูกค้าไม่ต้องจัดเตรียมเงินทุนก้อนใหญ่เพื่อซื้อรถไว้ใช้งาน ลูกค้าสามารถเลือกได้ความต้องการและลักษณะการใช้งานของผู้ใช้งานทั้งรถยนต์ใหม่ป้ายแดงทุกรุ่นทุกยี่ห้อ หรือรถใช้แล้วทางบริษัทฯ ได้มีบริการรถยนต์เช่าขับเอง ประเภทรายปี มีทั้งรถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ซึ่งจะเป็นในส่วนของรถยนต์เช่าประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหาร,สำหรับพนักงานฝ่ายขายและรถปฏิบัติการขนส่งหรือServiceต่าง ๆ เช่น รถเก๋งซีดานขนาดเล็ก-ใหญ่ / รถปิคอัพ 2ประตูมีแคป /4ประตู / รวมไปถึงรถยนต์นั่งเอนกประสงค์ และรถตู้ทุกประเภท ทางบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 17 ปี โดยเปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2547

Long Term Rental

Long Term Rental

To define and control budget For Corporate, renting car is good for the financial statement of the company because it will not affect with the company’s cash flow. Tax benefit which the renter can use the rental car expenses up to 36,000 Baht each year No record as asset, not effect to balance sheet. Reduce time and cost on fleet management process. Car replacements are available in case of break down and accident.

ประกันแบบ Super Collision Damage Waiver (SCDW)

ประกันแบบ Super Collision Damage Waiver (SCDW)

เลือกซื้อเพื่อเพิ่มความคุ้มครองการเช่ารถ ให้คุณขับขี่โดยไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ยกเว้นความเสียหายที่เกิดกับภายในรถ ยาง กระจกหน้ารถ รถถูกขโมย หรือทำของหาย เช่น กุญแจรถ หรือเอกสารสำคัญ

SCDW (Super Collision Damage Waiver) (EN)

SCDW (Super Collision Damage Waiver)

Purchase to increase car rental coverage. Let you drive without having to pay the deductible in the event of an accident. Except a damage caused to the interior of the car, tires, windshield, vehicle stolent. Or losing accessories i.e., car keys or important documents.

รถเช่าระยะสั้น

รถเช่าระยะสั้น

ชิค คาร์เร้นท์ ให้บริการรถเช่าหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราให้บริการรถยนต์รุ่นปัจจุบันที่มีอายุสูงสุดสาม (3) ปี รถของเราได้รับการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอและดีเยี่ยม ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของรถของเราได้

Short Term Rental (EN)

Short Term Rental

Chic Car Rent is now providing car rental service with the various vehicle choices to reach the customer expectation. We provide current model vehicles with the maximum age of Three (3) years. Our fleet receives regular and great maintenance, so the customer can ensure in our car quality and safety.

แพลทินัมประกันภัย

แพลทินัมประกันภัย

จะเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยางรถยนต์ กระจกรถยนต์ รวมถึงคุ้มครองในกรณีรถยนต์ถูกโจรกรรม แต่ยกเว้นความเสียหายที่เกิดภายในตัวรถยนต์ อุปกรณ์เสริมต่างๆ และไม่คุ้มครองในกรณีของการสูญหายของกุญแจรถ และเอกสารสำคัญในรถยนต์ แต่ยกเว้นความเสียหายที่เกิดภายในตัวรถยนต์ อุปกรณ์เสริมต่างๆ และไม่คุ้มครองในกรณีของการสูญหายของกุญแจรถ และเอกสารสำคัญในรถยนต์

Platinum Insurance (EN)

Platinum Insurance

Will increase coverage for damage to tires, windshield, and vehicle stolen. Except a damage caused to the interior of the car, tires, windshield, or losing accessories i.e., car keys or important documents.

เงื่อนไขการเช่ารถ

เงื่อนไขการเช่ารถ

 • ผู้เช่าต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ผู้เช่าต้องมีใบขับขี่ไทย / ใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่จากประเทศที่ผู้เช่าอาศัยอยู่ (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
 • ต้องมีหนังสือเดินทาง / บัตรประชาชน (สำหรับคนไทยเท่านั้น)
 • ต้องมีบัตรเครดิตเพื่อสำหรับกันวงเงินมัดจำ จำนวน 5,000 บาท และทางบริษัทจะทำการปลดล็อควงเงินเมื่อลูกค้าคืนรถ
 • เอกสารถูกต้องและยังไม่หมดอายุ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ขับขี่เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม จะต้องระบุชื่อผู้ขับขี่เสริมในสัญญาเช่า (สำหรับคนขับเสริมคนที่ 3 มีค่าธรรมเนียม 160.50 บาท/วัน)
ประกันภัย :
ประกันภัยพื้นฐาน:
สำหรับการเช่ารถขับเอง กรณีลูกค้าไม่ได้ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเมื่อรถเกิดความเสียหายและลูกค้าเป็นฝ่ายผิด และ ลูกค้าต้องจ่ายค่าความเสียหายตามตาราง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ตัวเลือก :
ความคุ้มครองอุบัติเหตุรอบคันรถไม่มีค่า Deduct:
เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่ม เพื่อการเช่ารถ ให้คุณขับขี่โดยไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ยกเว้น ความเสียหายที่เกิดภายในตัวรถยนต์ อุปกรณ์เสริมต่างๆ และไม่คุ้มครองในกรณีของการสูญหายของกุญแจรถ และเอกสารสำคัญในรถยนต์
แพลทินัมประกันภัย:
จะเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยางรถยนต์ กระจกรถยนต์ รวมถึงคุ้มครองในกรณีรถยนต์ถูกโจรกรรม แต่ยกเว้นความเสียหายที่เกิดภายในตัวรถยนต์ อุปกรณ์เสริมต่างๆ และไม่คุ้มครองในกรณีของการสูญหายของกุญแจรถ และเอกสารสำคัญในรถยนต์"
ยกเว้น ความเสียหายที่เกิดภายในตัวรถยนต์ อุปกรณ์เสริมต่างๆ และไม่คุ้มครองในกรณีของการสูญหายของกุญแจรถ และเอกสารสำคัญในรถยนต์
น้ำมัน :
รถยนต์ที่ให้เช่าพร้อมน้ำมันเต็มถังและต้องคืนเต็มถัง มิฉะนั้น ผู้เช่าจะถูกเรียกเก็บค่าเติมน้ำมันพร้อมค่าบริการเมื่อส่งคืนรถยนต์
ค่าธรรมเนียมการเช่ารถคืนต่างสาขา :
 • เช่ารถอย่างต่ำ 5 วัน มีค่าธรรมเนียมในการคืนรถต่างสาขา
 • เช่ารถอย่างต่ำ 7 วัน ไม่มีค่าธรรมเนียมในการคืนรถต่างสาขา
(ยกเว้นสาขาของพันธมิตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกรับจองรถที่เบอร์โทร 02 286 6799)
การจองรถ/การเช่าขั้นต่ำ/การคืนรถก่อนกำหนด :
การเช่าอย่างน้อย 1 วัน คิดเป็น 24 ชั่วโมง บริษัทสามารถให้ลูกค้าคืนรถช้าได้ 4 ชั่วโมง ในกรณีคืนรถก่อนกำหนด จะไม่มีการคืนเงินค่าเช่าทุกกรณี
การแจ้งเตือน :
 • วิธีการชำระเงิน: ชำระเงินหลังจากได้รับยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง มิเช่นนั้น การจองจะถูกยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • แผนกรับจองจะเช็คสถานะรถว่างและตอบกลับลูกค้าทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง
 • กรณีการเช่ารถวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องเช่าขั้นต่ำ 2 วันต่อเนื่อง มิเช่นนั้น การจองจะถูกปฏิเสธ

Rental Terms and Conditions(EN)

Rental Terms and Conditions

 • Minimum renter age is 21 years.
 • Must hold a valid Thai driving license / international driving license or a driving license from a renter's country of residence (with an English translation).
 • Must hold Passport/I.D. Card (Thai Residence only)
 • Must have valid credit card for deposit amount THB 5,000. The deposit will be refunded when rental is completed.
 • All Valid documents.
 • No charge is made for additional drivers, however, they must be nominated and have their names entered on the rental agreement at the time of rental. (For Third additional drivers have fee THB 160.50/day)
Insurance :
Collision Damage Waiver (CDW):
included in rental rates for self-drive rentals, non - waiverable excess maximum of THB 10,000 will apply for all car groups in the event of damage to vehicle.
Optional :
Super Collision Damage Waiver (SCDW):
Purchase to increase car rental coverage. Let you drive without having to pay the deductible in the event of an accident.
Except a damage caused to the interior of the car, tires, windshield, vehicle stolen. Or losing accessories i.e., car keys or important documents.
Platinum Insurance:
Will increase coverage for damage to tires, windshield, and vehicle stolent.
Except a damage caused to the interior of the car, tires, windshield, or losing accessories i.e., car keys or important documents.
Petrol :
The car is rented out with a full tank of Gasoline and must return full. Otherwise, The renter will be charged a refueling plus service fee upon return.
One Way Rental :
 • MINIMUM 5-DAY RENTAL, THE ONE-WAY FEE WILL BE APPLIED.
 • MINIMUM 7-DAY RENTAL, THE ONE-WAY FEE IS FREE OF CHARGE.
(Except Chic Network branch, For more information, Please contact the Reservation Department at +66 286 6799)
Reservation/Minimum Rental/Early Return :
The minimum rental charge is for 24 Hours. Chic Car Rent will allow a grace period of 4 Hours when retuning your vehicle late. In the event of early return, the charged amount will not be refunded.
NOTIFICATION :
 • PAYMENT METHOD: Pay after receiving booking confirmation within 24 HRS. Otherwise, The booking will be cancelled without prior notice.
 • The Reservation Department will check car availability and reply to your email within 24 HRS.
 • In case of renting the car on Friday-Sunday and Thailand Public Holidays, The customers need to rent the car for a minimum of 2 days. Otherwise, The Reservation will be rejected.

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อการติดตามและปรับปรุงประสบการณ์การใช้ของท่านให้ดีขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเราได้ใน นโยบายคุกกี้

This website use cookies and other technologies to collect your information and interactions so that we can improve your experience. You can learn more about our use of cookies in our Cookie Policy.